Jobbar utan mönster.

Så här såg det tänkta objektet ut på pappret. Nu har jag kommit mer en halvvägs och det skiljer sig lite mellan fantasi och verklighet. Men kul är det att se vad som kommer ut av detta och till skillnad från alla andra projekt så har jag ju knapparna redan klara. De var klara innan jag ens visste hur jag tänkte mig detta.