Önskat att man kunde firar valborg hemma igen

 
För mig som är uppväxt i Uppsala är valborg nåt speciellt, mösspåtagningen vid Carolina, 
 Forsränningen i Fyrisån,
 
majbrasan vid Gamla Upsala högar. 
För mig är det just så som man firara valborg, i år som så många andra kommer jag dock att tillbringa denna dag på jobbet. Trist men så är livet.