Testning testning

Så här blev den provstickade barnvanten. 
Nu skulle man ju ha en barnhand att pröva på bara. (null)

Kommentera här: