Nu har det gått 6 år

Återutger min beskrivning av hur jag gjorde min första egen påhittade sjal idag då det är 6 år sedan jag gjorde den.
Beskrivningen på min sjal är gratis, du får gärna rekomendera den till andra, men jag önskar att den får behålla sitt ursprungsnamn och att om du rekomenderar den skickar dem hit och inte skriver ut mönstret för distrubution.
Den vita sjalen som jag kallar Piazolla har jag stickat i ett ganska tjockt garn Safira på rundstickor i storlek 5
Men andra tunnare garner går också bra men då får du kanske justera längd på sjalen
Först stickar man udden därefter tallriken:
 
 
 
 

Lägg upp 11 maskor.

Första maskan på varje varv stickas rätt ,sista maskan lyfts ostickad som en avig maska

V1 1rm,*1omsl,2rm tills*x 3ggr, 1omsl,3 rm , lyft 1 am
v2 3rm,8am,lyft 1am
v3 1rm,*1omsl,2rm tills*x3ggr, 1omsl,4rm, lyft 1am
V4 3rm,9am, lyft am
V5 1rm*1omsl,2rm tills*x3ggr, 1omsl, 5rm,lyft 1am
V6 3rm,10am,lyft 1am
V7 1rm,*1omsl,2rm tills*x3ggr 1 omsl,5 rm,lyft 1am
V8 3rm,11am,lyft 1am
V9 1rm,1omsl, 1 döhpt*1 omsl,1öhpt*X2ggr,1 omsl,2rm tills, 4r,lyft 1am
V10 3rm,10am,lyft 1am
V11 1rm,1omsl,1döhpt,*10msl,1öhpt*X2ggr,1omsl,2rm tills, 3 r,lyft 1am
V12 3rm,9am,lyft 1am
V13 1r,1omsl,1döhpt,*1omsl,1öhpt*x2ggr, 1omsl,2rm tills,2r,lyft 1am
v14 3r,8am,lyft 1am
v15 1r,1omsl,1döpht,*1omsl,1öhpt*x2ggr,1 omsl,2rm tills,1rm,lyft 1am
v16 3rm,7am,lyft 1am
 

Upprepa detta ett valfritt antal gånger. Jag gjorde 25 st uddar om du har ett tunnare garn/stickor går det åt flera kanske 35-40 st. Rekomenderar en längd på minst 2 meter.
Nu är uddremsan klar nu ska du gå över på tallriken.
 
 
 
 
Efter att lagom antal uddar har stickats så avmaskar man alla utom en maska
 

Därefter börjar man att plocka upp nya maskor i kanten på stickningen, antalet beror på hur lång du gjort uddremsan.
 
 
 


Räkna ut var du har din mittenmaska och sätt en markering där.
Vänd nu arbetet och sticka slätstickning (du är nu på baksidan)fram till din markering sticka 10 maskor, vänd arbetet och sticka 10 maskor till på andra sidan mittmarkeringen, 20 maskor stickade.
Vänd, sticka nu till slutet på förra vändningen men stoppa 1 maska tidgare. Den och en av de tidigare ostickade maskorna stickas tillsammans. Därefter ytterligare 4 maskor som vanligt.

Antalet maskor efter hoptagningen kan du varierar beroende på hur djup du vill ha din sjal.
Färre maskor innan vändnig desto mer tallrik blir det, vill du kunna bära sjalen om axlarna kan det räcka med 2 maskor innan vändningen.
 
 Man kan tänks sig det som en gunga som först hänger rakt ner och ju mer fart du får dessto längre ut mot kanterna kommer man.

Vänd och sticka tillbaka till en maska före förra vändningen sticka ihop och valfritt antal maskor (i mitt fall 4)
upprepa detta tills alla maskor ar stickade, din sjal är nu halvmåneformad.
Om du har svårt att förstå denna princip så tänk dig en gunga som bara hänger rakt ner och när du börjar gunga så svingar den fram och tillbaka för varje gång så svingar den längre och längre ut mot kanterna.
 När alla de upplockade maskorna är på tallriken är det dax för avmaskningen.
Avmaska elastiskt enligt följande:
Sticka 2 rm, lyft den bakre maskan åter över till den vänstra stickan , sticka 1 rm med den överflyttade kvar, släpp den överflyttade, fortsätt med att flytta tillbaka den första maskan till vänster igen.

Pyttipannans skapare Maria har en bra förklaring i bilder på sin blogg ,kolla länklistan

 

Piazolla in english.

All of my patterns are free but I would like if you told were you found it and don´t change the name.
 
This one I used a yarn that was rather thick. The name is Safira and I used circular needles 5mm, US 8
You can use any yarn you want, but then you have to adjust the lenght on the edgeing.
First you will knit the edgeing as long you want.It should to be at least 2 meter(79 inch). After the edgeing you pick up new stiches countinue sharpeing the shawel whith short rows.
 
The first stich on every row is a knit stich, the last one is always slip as to purl
Cast om 11 stiches.
R1  K1,*YO,K2tog*x3, YO,K3, slip as to purl
R2  K3,P8,slip as to purl
R3  K1,*YO,k2tog*x3,YO, K4,slip as to purl
R4 K3 ,P9, slip as to purl
R5 K1,*YO,K2tog*x3 K5, slip as to purl
R6 K3,P10, slip as to purl
R7 K1,*YO,K2tog*x3, YO K6,slip as to purl
R8 K3,P 11 ,slip as to purl
R9  K1,slip1 K 2tog psso*YO,slip1 psso*x2, YO,K2tog, K4, slip as to purl
R10 K3,P10, slip as to purl
R11 K1, slip1 K2tog passo,*YO, slip1 psso*x2, K3 slip as to purl
R12 K3, P 9, slip as to purl
R13 K1, slip1 K2tog psso,*YO,slip1 psso*x2,K2 slip as to purl
R14 K3,P 8 , slip as to purl
R15 K1,slip 1 K2tog psso,*YO,slip1 psso*x2 ,K2 slip as to purl
R16 K3,P7,slip as to purl
 
Repeat as many you want. Here I did it 25 time. But if you have a thinner yarn you may need 35-40. The edge should measure at least 2 meter before starting to shape the shawel with short rows.
 
After the last one, bind off all stiches but  leave one. Turn the work and pick up new stiches along the edge.
Count the middle stich, place marker.
Knit to the maker, slip marker, K10,turn
K10 slip marker,K10 turn
K10,slip marker, K 9,K2tog ,K5, turn
K 15,slip marker,K9 ,K2tog,K5 turn
And so on, each row will growe further out.
When all stiches are knitted it´s time to bind off used a elastic bind off.
This one is knitted in Drops Fabel
 
 On this piazolla I turned after just 2 stiches it make the plate larger and the shawl less width.