Om man tittar nära

Ser man inte resten..... (null)

(null)

(null)

(null)

(null)
Kollar man bara in delar av trädgården ser man inte hur stökigt det är i de andra delarna.

Kommentera här: