Fäst är pest

Sticka är kul men att montera, fästa trådar och blocka är så trist. Men man måste ta tjuren vid hornen i bland. Nu är det gjort för denna gång. (null)
(null)


Kommentera här: